Länkar

Helsingborg Squaredancers

LÄNKARSAASDC Svenska Squaredansförbundet, hemsida


SAASDC Svenska Squaredansförbundet, danslista


DAASDC Danska Squaredansförbundet, hemsida


DAASDC Danska Squaredansförbundet, danslista Danmark Öst


DAASDC Danska Squaredansförbundet, danslista Danmark Väst


Tamination Animerade dansinstruktioner, Basic - C3B