Kontakt

Helsingborg Squaredancers

Föreningens styrelse 2019

Ordförande:

Göran Almér

073 3549702

V. ordförande:

Eva Brolin

073 9600030

Kassör:

Eva Almér

070 9549720

Sekreterare:

Lena  Kjellgren

070 6330737

Ledamot:

Monica Lickiewicz

070 1184530

Kontakta styrelsen: