Start

Helsingborg Squaredancers

Välkommen till Helsingborgs Squaredancers!


Vårens danser:

Med anledning av viruset Covid-19 har vi beslutat oss för att göra ett uppehåll i vår dansverksamhet tills vidare.


Vi hoppas naturligtvis kunna återuppta danserna så fort läget förbättrats och smittorisken eliminerats.

Ytterst tråkigt, men vi hoppas ni har förståelse för detta.


Årsmöte avhölls den 1 mars


Den nya styrelsens sammansättning finns under fliken "Kontakt" ovan.