Kontakt

 

Helsingborg Squaredancers

Föreningens styrelse 2017

Ordförande:

Monica Lickiewicz

070 1184530

V. ordförande:

Göran Almér

070 9549702

Kassör:

Walter Garphorn

070 4854132

Sekreterare:

Lena Kjellgren

070 6330737

Ledamot:

Eva Brolin

073 9600030

Kontakta styrelsen: