Kontakt

Helsingborg Squaredancers

Föreningens styrelse 2018

Ordförande:

Monica Lickiewicz

070 1184530

V. ordförande:

Göran Almér

070 9549702

Kassör:

Eva Almér

070 9549720

Sekreterare:

Lena  Kjellgren

070 6330737

Ledamot:

Eva Brolin

073 9600000

Kontakta styrelsen: