Start

 

Helsingborg Squaredancers

Välkommen till Helsingborgs Squaredancers!

 

Vårens danser 2018

 

 

4/3 Caller: Thomas Samuelsson

 

8/4 Caller: Thomas Samuelsson

 

6/5 Caller: Thomas Samuelsson

 

Årsmöte med Helsingborg Squaredancers, Söndagen 4 mars 2018 kl. 13.00

 

Medlemsavgifter:

Bankgiro 5016-7527

Helsingborg squaredancers

Medl.avg. 2018. 200kr

Squareinfo hem 25kr